Disclaimer

Deze website is een product van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga.

PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnaam www.psycho-coaching-and-yoga.com berusten bij PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga.

PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website.

Nederlands recht is van toepassing.