Stress bij managers

Uit verschillende onderzoeken is het gebleken dat veel managers vatbaar zijn voor een burn-out.

Veel managers ervaren continue stress door hun moeilijke positie in een organisatie; enerzijds de ondergeschikten die veel energie kosten en anderzijds de leidinggevenden boven hun die vele eisen hebben.

De meeste managers ervaren de volgende symptomen van een burn-out:

Emotionele uitputting

 • door niet gesteund te voelen door ondergeschikten, mede-managers en leidinggevenden;
 • de emotionele investering/betrokkenheid is hoog en de beloning hiervoor is weinig tot geen.

 
Lichamelijke uitputting:

 • door niet goed te kunnen ontspannen op het werk en in de vrije tijd;
 • de spanning in het lichaam stapelt zich op;
 • de meeste managers hebben last van nek-schouder-rug klachten.

 
Verstoorde slaap:

 • het slaap- en waak systeem is verstoord door stressvolle situaties op het werk (en privé);
 • door lichamelijke en geestelijke klachten.

 
Afwezigheid van positieve gevoelens over het werk als manager:

 • • door nare situaties op het werk (en privéleven) is de interesse voor het werken als manager flink verminderd of zelfs weg.

 
Gevoelens van hopeloosheid en vermoeidheid nemen toe:

 • de meeste managers hebben het idee niets meer tegen bepaalde situaties te kunnen doen die juist belangrijk voor ze zijn.
 • de lichamelijke en geestelijke spanningsklachten nemen steeds toe.
 • cynische houding tegen alles wat met werken te maken heeft:

 

Cognitieve (geestelijke) problemen bij managers met een burn-out:

 • verminderde concentratie
 • verslechterd geheugen
 • afgenomen aandacht
 • verdraaide perceptie (waarneming van zaken zijn verdraaid op het werk/privé)
 • in extreme gevallen verdraaide gedachtes (zaken echt niet meer precies weten)

 
Volgens verschillende onderzoeken spelen persoonlijkheidstrekken een belangrijke rol voor het ontwikkelen van de symptomen van burn-out. Er blijkt een samenhang te zijn met de persoonlijkheidstrekken neuroticisme, extroversie en consciëntieusheid en de drie burn-out constructen (emotionele uitputting, cynisme en professionele doeltreffendheid). Echter, de Type-A gedragingen leiden ook tot burn-out.

De gedragingen van de Type A mensen en de burn-out symptomen zijn hieronder beschreven.

 • Verrichten allerlei taken op hetzelfde moment om een maximum effect te bereiken.
  Dit gedrag leidt tot uitputting en vermoeidheid. Men bereikt hierdoor juist niet het maximale effect en is gefrustreerd. Men kan zich niet verdiepen in het werk.
 • Gedragen zich agressief competitief, ambitieus en zijn krachtig in praten.
  Dit kost heel veel energie en de balans van lichaam en geest raakt men op den duur kwijt. Prestaties zijn hierdoor flink minder.
 • Ongeduldig, alles haastig doen en ervaren elke vertraging als tijdsverspilling.
  Hierdoor gaan heel veel dingen fout en men beland in een vicieuze cirkel van fouten en ongeduldig gedrag. Dit kost juist veel meer tijd en energie en gevoelens van hulpeloosheid kunnen zich voor doen.
 • Vijandig tegenover andere mensen, gebeurtenissen en objecten.
  Door dit gedrag neemt men niet de nodige tijd om zaken te relativeren. Er kan een cynische houding ten opzichte van cullega’s en werk ontstaan.
 • Neiging om snel en gehaast te praten, zijn snel gefrustreerd als de ander langzaam praat en maken de zinnen van de ander af.
  Deze gedragingen zorgen voor lichamelijke en emotionele uitputting en men kan hierdoor niet efficiënt en effectief werken.

 
Door de symptomen van een burn-out kunnen managers niet goed functioneren. Ze ervaren allerlei lichamelijke en geestelijke klachten en prestaties gaan achteruit. De targets op het werk worden niet meer gehaald. Een groot deel van de managers met burn-out symptomen melden zich voor een lange tijd ziek. Dit is een nadelige situatie voor de werkgever, de collega’s op het werk en de zieke zelf.

Echter, dit soort situaties kan men voorkomen door een professionele begeleiding van managers in verband met lichamelijke en geestelijke klachten. Uit verschillende onderzoeken is het gebleken dat yoga en meditatie preventief en genezend werken tegen burn-out klachten. PT&Y heeft de kennis uit de psychologie en yoga bij elkaar gebracht om deze doelen effectief en efficiënt te bereiken.

Bij PT&Y krijgen managers trainingen die op maat gemaakt zijn om burn-out tegen te gaan en/of hier beter mee om te gaan:

 • Stress management en yoga om de geestelijke en lichamelijke symptomen van stress te leren beheersen zodat de kans op burn-out verkleind kan worden. Men ervaart minder stress op het werk en (in het privéleven) en kan ontspannen en geconcentreerd werken.
 • Time management en yoga. Men leert o.a. efficiënt en effectief met tijd om te gaan, zodat vele uren overwerken in de vrije tijd niet meer nodig hoeft te zijn en doelen behaald worden.
 • Empowerment en yoga. Men leert om te ontspannen in moeilijke situaties in verband met burn-out, blijven presteren, targets te halen en niet uit te vallen uit het arbeidsproces.

 

Vragen over trainingen en professionele persoonlijke begeleiding? Neem contact op